लाजनिती १

एऊटालाई ओई कटप्पा भन्देको
तँलाई ईज्जत गर्न आँऊदैन?भन्दै नराम्ररि झोंक्कियो
किन र भन्या त-म एमाले हुँ,हनुमान भन्ने गर रे
😅पहिचानको गौरब😂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s